Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Alt İşveren İşçilerin Kadroya Geçişleri İle İlgili Sınav
 
Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak, sınava alınması uygun görülen ekli listedeki (14) kişinin sınav işlemleri Karabük Valilik Makamının 08/01/2018 tarih ve 89 sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca; 696 sayılı KHK, 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.ve Sos.Güv.Bakanhğı Tebliğ) Tebliğ, Emniyet Genel Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 37373650-955-(31401) Genelge No:39 ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/01/2018 tarih ve 37373650-955-(31401) EGM Genelge No:2018/02 hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Bahse konu sınav 05/03/2018 günü, saat:14:00'de Müdürlüğümüz Kafeteryasında yapılacak olup, sözlü sınavda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanmıştır.
Her bir adaya sorulan soru ya da sorulara göre adaylar; "Başarılı" ya da "Başarısız" olarak her bir üye tarafından değerlendirilecek, bu işlem Aday Değerlendirme Tutanağına işlenecek ve her üye tarafından verilen puanlar Birleştirme Tutanağına işlenerek tüm üyelerce imzalanacaktır.
Sınava girmeye hak kazananlara iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre; 1-)ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar, 2-) lise ve yüksekokul mezunu adaylar şeklinde iki farklı kategoride komisyonca soru hazırlanmıştır.
Smav bittikten sonra sonuçlar Karabük Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresinden ilan edilecek olup, sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. İtirazlar sınav kurulunca (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.
Sınava ilişkin usul ve esaslar;
1-Sınav 05/03/2018 günü, saat:14;00'de Müdürlüğümüz Kafeteryasında yapılacak olup, adaylar en geç saat:13:30'da sınav yerinde hazır bulunacaktır.Sınav 05/03/2018 günü, saat:14;00'de Müdürlüğümüz Kafeteryasında yapılacak olup, adaylar en geç saat:13:30'da sınav yerinde hazır bulunacaktır.
2-Sınava katılacak adaylar üzerinde Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulunduracak, bu belge yanında olmayan aday smava alınmayacaktır.
3-Sınava katılacak adaylar sınav salonuna takım elbiseli olarak tek tek alınacaktır.
4-Sınava katılacak adaylar silah, kesici alet gibi silah ve benzeri şeylerle smava katılmayacaktır.
5-Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası, vb. araçlarla, saat, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazları yanlarında getirmeyecektir.
6-Sınav salonuna giren her bir aday kısa bir öz geçmişle kendilerini komisyon üyelerine tanıtacaktır.
7-Smav salonunda ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar için ayrı, İise ve yüksekokul mezunu adaylar için ayrı soru kutusu bulunacaktır.
8-Her aday kendi öğrenim durumuna göre hazırlanan sınav kutusundan kart çekecek ve soru numarasını okuduktan sonra soruyu cevaplayacak olup komisyon üyeleri istemeleri halinde yine adayların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre başka sorular da sorabilecektir.
 
 
Konu ile ilgili olarak sınav günü, sınava katılacak adayların üst arama işlemleri için bir bayan ve bir erkek personel görevlendirilmesinin Koordinasyon Şube Müdürlüğünce, konunun Karabük Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresinden duyurulmasının Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünce (ilan tebliğ hükmünde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır), sınav salonunun hazırlanmasının Eğitim Şube Müdürlüğünce, sınav işlemlerinin takibinin Lojistik ve Personel Şube Müdürlüklerince yapılması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.KARABÜK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TAŞERON İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN VE 05.03.2018 TARİHİNDE DÜZENLENECEK OLAN SÖZLÜ SINAVA KATILMAYI HAK KAZANAN ADAYLAR
SN
ADI
SOYADI
1
MÜRVET
ALTIN
2
İBRAHİM
EKMEKÇİ
3
TUNCAY
KARAGÜLLEOĞLU
4
EMRE
ALDEMİR
5
KADİR
ORHAN
6
MUSTAFA
DAĞCI
7
FATİH
ŞİRİN
8
ALPASLAN
BÜK
9
DENİZ
AKINCI
10
MEHMET
ÜKE
11
İSA
YAKA
12
BAYRAM
ALUÇ
13
ERSİN
ALDEMİR
14
BİLGİN
DUYGU

  
 
  • Polis Radyosu
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı