Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

RUHSAT İŞLEMLERİ

Giriş
RUHSAT ALMAYA ENGEL HALLER
 
 1. 21 yaşını bitirmemiş olmak,
 2. Fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,
 3. Ateşli silahla veya 6136 sayılı kanunda yazılı kesici delici aletlerle işlenen suçlardan hükümlü bulunmak,
 4. Ruhsatlı silahıyla suç işlemek veya ruhsatlı silahının muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafindan bir suç işlenmesine (intihar vb.) neden olmak veya ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermekten mahkum olmak,
 5. Meskun mahalde silah atmak veya silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşımak,
 6. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak, yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırmak veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan birinden hüküm giymiş olmak,
 7. Aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olmak,
 8. Uyuşturucu ve piskotrop maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olmak,
 9. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,
 10. Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak.


***Yukarıda belirilen suçlarla ilgili olarak suç kaydı sonradan kişinin sicilinden silinmiş olsa, bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmış olsa bile silah ruhsatı almaya ENGELDİR.

***Detaylı bilgi için 6136 s.k. ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmeliğe bakınız.

 • Polis Radyosu
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • İçişleri Bakanlığı