Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

Giriş

SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR


K.K.T.C. Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görecek yada öğrenim görmekte olan vatandaşlarımızdan ;  
 
 1. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ( ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin ÖSS Sonuç Belgesi veya bu belgenin aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
 2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan okullara kabul edileceklerin okula kabul edildiklerine dair davet mektubu ve yeminli tercümanlardan yaptırılmış çevirisi veya bunun aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
 3. Halen K.K.T.C.'deki Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanların ise bu yükseköğretim kurumlarından alacakları öğrenci olduklarına dair belgeler veya bu belgelerin aslı görülmek sureti ile tasdik edilerek alınacak fotokopisi,
  Müracaat evrakına eklenerek , başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde Öğrenci Meşruhatlı, harçsız, 2 yıl süre ile geçerli pasaport talepleri yerine getirilecektir.  
İlkokul düzeyinde öğrenciler için;  
a) Öğrenciler ile öğretmen, refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla yurtdışına çıkmak üzere umuma mahsus münferit pasaport verilmesini isteyen vatandaşlarımız hakkında yapılacak işlemler;
 1. Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Diğer Uluslar arası Eğitim Projeleri çerçevesinde yurt dışına çıkacak öğrencilerin başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde ve Valilik Makamının Onay Yazısı ile uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile geçerli harçsız umuma mahsus münferit pasaport talepleri yerine getirilir
 2. Bu program yada projeler kapsamında, öğretmen , refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla yurtdışına çıkmak üzere umuma mahsus münferit pasaport verilmesini isteyen vatandaşlarımızdan belirtecekleri süre kadar pasaport harcı tahsil edilerek başkaca mani halleri bulunmadığı takdirde umuma mahsus münferit pasaport talepleri yerine getirilecektir.
  b) Yine anılan konu kapsamında öğrenciler ile öğretmen, refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla yurtdışına çıkmak üzere umuma mahsus müşterek pasaport verilmesini isteyen vatandaşlarımız hakkında yapılacak işlemler;  
Bu pasaportla seyahat halinde kafileden ayrılanlar ayrıca pasaport almaya mecburdurlar.  
 1. 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/d maddesinde ise; seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlayacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde yapacak öğretmen , öğrenci ve sporculara verilecek pasaportların harçtan muaf tutulacağı hükmü bağlanmıştır.
 2. Avrupa Birliği eğitim programları ve diğer uluslar arası eğitim projeleri çerçevesinde yurt dışına çıkacak öğrenciler ve öğretmen, refakatçi, mütercim, idari personel gibi sıfatlarla , bunlarla birlikte seyahat edecek vatandaşlarımızın istemeleri halinde, başkaca mani durumları bulunmadığı takdirde ve Valilik Makamının Onay yazısı ile uygun görülmesi halinde, anılan Kanun Hükümleri doğrultusunda Harçsız Umuma Mahsus (lacivert) Pasaport talepleri yerine getirilir.
 
 • Polis Radyosu
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • İçişleri Bakanlığı